Direktoriaus Pauliaus Viktoravičiaus 2024 m. atostogų grafikas (ruošiamas)