Direktoriaus Pauliaus Viktoravičiaus 2023 m. atostogų grafikas

Kasmetinės atostogos: nuo 2023-06-13 iki 2023-06-25 (pavaduoja direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Eizintas, tel. nr. +370 646 031 30), nuo 2023-06-26 iki 2023-07-04 (pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ūkiui Nerijus Juška, tel. nr. +370 646 217 52)

Tėvystės atostogos: nuo 2023-07-17 iki 2023-08-11 (pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Eizintas tel. nr. +370 646 031 30)