Susitiksime rugsėjo mėnesį.


Suplanuotų susitikimų su kitų įstaigų atstovais šiuo metu nėra.