Birželio 24 d. (pirmadienį) baseinai nedirbs, birželio 23 d. (sekmadienį) – dirbs iki 14 val. Birželio 30 d. (sekmadienį) – sanitarinė diena.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ ir 2018 m. gruodžio 15 d. nauja redakcija Nr. 1261 pateikiama informacija apie darbuotojų vidutinius atlyginimus. Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis  eurais (etatas), neatskaičius mokesčių:

Eil.
Nr
Pareigybė Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  2024 m. I ketvirtis
2023 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1. Direktorius 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * *
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * *
4. Dok. vald. ir bendr. reikalų specialistas 0,5 * *
5. Administrav. ir person. vald. spec. 1 * *
6. Sporto bazės administratorius 2 2044,91 1805,81
7. Administratorius 2,1 1332,67 1285,60
8. Rūbininkas 4,2 924 840
9. Valytojas 4 924 840
10. Kiemsargis 0,5 924 824
11. Techninis darbuotojas 4,2 1334,73 1303,12
12. Gelbėtojas 3,1 1051,2 967,95
13. Vairuotojas 1 * *
14. Specialistas 1 0 0
15. Treneris 9,1 3699,55 2398,33

*Vadovaujantis nutarimo 22.3 punktu darbuotojo atlyginimas neskelbiamas


2017 m. I ketvirtis pdf_button 2017 m. II ketvirtis pdf_button 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
2018 m. I ketvirtispdf_button 2018 m. II ketvirtispdf_button 2018 m. III ketvirtispdf_button 2018 m. IV ketvirtis
2019 m. I ketvirtis pdf_button 2019 m. II ketvirtis pdf_button 2019 m. III ketvirtis pdf_button 2019 m. IV ketvirtis pdf_button
2020 m. I ketvirtis pdf_button 2020 m. II ketvirtis pdf_button 2020 m. III ketvirtis pdf_button 2020 m. IV ketvirtis pdf_button
2021 m. I ketvirtis pdf_button 2021 m.  II ketvirtispdf_button 2021 m. III ketvirtis pdf_button 2021 m. IV ketvirtis pdf_button
2022 m. I ketvirtis pdf_button 2022 m. II ketvirtis pdf_button 2022 m. III ketvirtis pdf_button 2022 m. IV ketvirtis pdf_button
2023 m. I ketvirtis pdf_button 2023 m. II ketvirtis pdf_button 2023 m. III ketvirtis pdf_button 2023 m. IV ketvirtis pdf_button
2024 m. I ketvirtis pdf_button