Laukiame baseino lankytojų.


  1. Plaukimo centro „Delfinas“ statinius prižiūri UAB „Saulės dominija“
  2. Už PC šilumos ūkį atsako UAB „Trys ketvirčiai“
  3. PC patalpas saugo UAB „Apsaugos komanda“