Gegužės 18 d. (šeštadienį) baseinas (Ežero g. 11A) dėl organizuojamų dailiojo plaukimo varžybų lankytojų nepriims.


Korupcijos prevencija


Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių plaukimo centre „Delfinas“ atsakingas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Eizintas

Kontaktai: Tel. +370 646 031 30

Apie Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ neteisėtus veiksmus prašome pranešti el. paštu:

korupcijadelfinas@gmail.com

Anonimiškumas garantuojamas.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vykdydama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavęs surinktą informaciją, vadovas sprendžia, ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.

Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ 2024-2026 metų korupcijos prevencijos programa.  

Įsakymas dėl pareigybių sudarymo

Dovanų tvarkos aprašas

Daugiau informacijos antikorupcine tema


Video medžiaga