Baseino užimtumas skelbiamas skiltyje „Google kalendorius apie baseino užimtumą“


Finansinių ataskaitų rinkiniai


2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys peržiūrėti peržiūrėti
Finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketv.

peržiūrėti

2022 m. II ketv.

peržiūrėti

2022 m. III ketv.

peržiūrėti

Finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. I ketv.

peržiūrėti

2023 m. II ketv.

peržiūrėti

2023 m. III ketv.

peržiūrėti


Metinės ataskaitos 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.  2021 m.  2022 m. 
Veiklos rezultatų ataskaita peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti
Pinigų srautų ataskaita peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti
Grynojo turto pokyčio ataskaita peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti
Finansinės būklės ataskaita peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti
Aiškinamasis raštas peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti peržiūrėti