Birželio 2 d. (sekmadienį) baseinai nedirbs, o birželio 1 d. (šeštadienį) – dirbs iki 16 val.


Informacija apie tvarką, mokesčius, treniruotes

1. Priėmimo į plaukimo centrą „Delfinas“ tvarka pdf_button

1.1 PRAŠYMAS-SUTIKIMAS PRIIMTI Į PLAUKIMO CENTRĄ „DELFINAS“

1.2 SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į PLAUKIMO CENTRĄ „DELFINAS“ SUTARTIS

1.3 SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

1.4 PRAŠYMAS LEISTI NEMOKĖTI ATLYGINIMO UŽ SPORTINIO UGDYMO PASLAUGAS DĖL LIGOS

1.5 PRAŠYMAS PERKELTI PAS KITĄ TRENERĮ

1.6 PRAŠYMAS NUTRAUKTI SUTARTĮ IR IŠBRAUKTI IŠ SĄRAŠŲ

1.7 PRAŠYMAS GRĄŽINTI SUMOKĖTĄ MOKESTĮ UŽ SPORTINIO UGDYMO PASLAUGAS 

1.8 LAISVOS FORMOS PRAŠYMAS

2. Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydis, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T-318  :

2.1. Atlyginimas už sportinio ugdymo paslaugas mažinamas 100 proc. neįgaliems mokiniams 

2.2.  Atlyginimas už NVŠ ir sportinio ugdymo paslaugas nemokamas paskelbus karantiną ar ekstremaliąją padėtį

2.3. Atlyginimas už NVŠ ir sportinio ugdymo paslaugas nemokamas, kai sustabdomas ugdymo procesas daugiau nei 10 dienų

3.  Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas

4. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir mokamų komercinių paslaugų elektroninė apskaita 

Plaukimo centro „Delfinas“ treniruočių tvarkaraštis

Mokestis už treniruotes

Plaukimo – 25,00 Eur;

Dailiojo plaukimo  – 25,00 Eur;

Neformaliojo ugdymo grupė – 5,00 Eur.

Pastaba. Dėl centralizuotos buhalterijos įvedimo, mėnesio mokestį už treniruotes mokėti tik internetu. 

Rekvizitai

Plaukimo centras „Delfinas“

Atsiskaitomoji sąskaita LT377300010129497106, bankas „Swedbank“, AB

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: trenerio vardą, pavardę, vaiko vardą, pavardę ir mėnesį, už kurį mokate.

Pastaba. Už treniruotes galima nemokėti, jei šeima yra socialinės paramos gavėja ir pristato pažymą iš Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus.